Z jakich powodów warto zdecydować się na psychoterapię? Co nam to może dać? Czy to na pewno jest pomocne?

Posted on 18/01/2018 12:17pm

Psychoterapia pomaga przemyśleć fałszywe struktury poznawcze, które mogą ograniczać człowieka. Pomaga pokonać lęki, destrukcyjne, podświadome sposoby reagowania. Uczy pokonywania lęku i wykorzystania nowych, nieznanych możliwości poradzenia sobie w różnych sytuacjach. Jest to proces dążący do zmiany, która jest niezbędna do zniwelowania objawów.

Psychoterapia
Przemianie, zależnie od problemu podawanego przez pacjenta, stają się wadliwe postawy czy przekonania, nieadekwatne wartościowanie zdarzeń, wzorce zachowań emocjonalnych i komunikacji interpersonalnego, stare nawyki i wzorce zachowania. zazwyczaj okazuje się\może się okazać, że zgłaszane problemy to tak naprawdę „wierzchołek góry lodowej”, które mają swoje źródło głęboko w podświadomości, są dalekim echem trudnego dzieciństwa, braku bliskości emocjonalnej ze strony najbliższych osób, braku miłości i akceptacji.

Chory razem z psychoterapeutą podczas konkretnych spotkań mogą próbować zmierzyć się z wciąż bolesnymi sprawami z dawnych czasów, złagodzić poczucie winy, krzywdy, wzmacniać to, co jest źródłem siły. zazwyczaj dopiero podczas terapii pacjenci uczą się nazywać i wyrażać emocje, dają sobie przyzwolenie na złość, smutek, radość. znajdują własną siłę i poczucie posiadania wpływu na rzeczywistość .Znajdują akceptację, poczucie własnej wartości, poczucie sensu i spełnienia. Mogą odzyskać spokój i zaczynają naprawdę cieszyć się życiem.

Każda terapia, jak psychoterapia w Katowicach jest doświadczeniem związanym z emocjami. Nie jest to intelektualny dyskurs dwóch wykształconych osób, ale silne przeżycie i w sumie dzięki temu znane jest osiągniecie niezbędnej zmiany. Ważne czynniki działające w procesie psychoterapii, to pozytywna i dająca wsparcie relacja z psychoterapeutą, doświadczanie nadziei, ulgi i spadku napięcia, możliwość odreagowania, zaufanie do terapeuty i poczucie bezpieczeństwa, otrzymywanie informacji zwrotnych, wybrane doświadczenia związane z emocjami.

W relacji z lekarzem, pacjent ma szansę doświadczyć zrozumienia i empatii. Jest życzliwie wysłuchany, nie jest poddany ocenie, może przeżywać uczucia zamiast je chować, może zastanawiać się nad nimi, poszukiwać ich sensu i znaczenia. Terapeuta nie krytykuje i nie odrzuca pacjenta, jest wrażliwy na jego problemy, wyraża swoje emocje i pozwala pacjentowi na wolność i autonomię. Taka psychoterapia jest interesującym doświadczeniem w zakresie relacji drugim człowiekiem.

Tags: miłość, bezpieczeństwo, Pacjent, autonomia, lęk